ordinària dimarts 12 de març de 2024

Durada:
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Aprovació actes sessions anteriors.
Presentació i explicació valoració llocs de treball de l'Ajuntament realitzada pel sindicat UGT.
Convocatòria plaça arquitecte municipal.
Creació plaça enginyer/a municipal.