Sessió plenària ordinària dijous 12 d'octubre de 2023

Durada: 02:16:12
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 2 Intervencions
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:10:51 3 Intervencions
2 Alienació per permuta d'un bé patrimonial,
  00:11:08 3 Intervencions
3 Aprovació Compte General 2022.
  00:14:41 3 Intervencions
4 Acord Ple subvenció càrrecs electes.
  00:15:48 3 Intervencions
5 Aprovació inicial modificació de crèdit 5/2023.
  00:17:17 3 Intervencions
6 Aprovació modificació ordenances fiscals exercici 2024.
  00:20:51 3 Intervencions
7 Aprovació calendari escolar la Cuca de Llum curs 2023 2024.
  00:22:55 3 Intervencions
8 Adhesió a la Xarxa de municipis LGTBI.
  00:23:55 5 Intervencions
9 Modificació del representant de l'Ajuntament de Gualba en la Fundació Acció Baix Montseny.
  00:27:35 2 Intervencions
10 Ratificació del Decret de modificació del representant de l'Ajuntament de Gualba al Consorci de Residus del Vallès Oriental.
  00:28:35 1 Intervenció
11 Adhesió a la Xarxa per a la conservació de la natura.
  00:30:00 4 Intervencions
12 Moció de suport a l'exconseller Miquel Buch i el sergent Lluís Escolà.
  00:34:53 3 Intervencions
13 Moció contra l'assetjament físic, psíquic i de poder per raons de sexe i/o orientació sexual.
  00:36:57 6 Intervencions
14 Donar compte del Decrets d'Alcaldia.
  00:41:40 5 Intervencions
15 Precs i preguntes.
  00:42:37 103 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:16:13 Sense intervencions