Sessió plenària ordinària dijous 20 d'octubre de 2022

Durada: 00:44:56
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació acta sessió anterior
  00:02:24 3 Intervencions
2 Aprovació Pla Local de Joventut de Gualba 2022 2026
  00:02:51 11 Intervencions
3 Actualització del mapa de capacitat acústica
  00:08:02 3 Intervencions
4 Rectificació inventari municipal
  00:09:34 3 Intervencions
5 Modificació ordenances fiscals per a l'any 2023
  00:11:24 9 Intervencions
6 Moció en defensa de les dones iranianes
  00:25:59 3 Intervencions
7 Moció en defensa de la crema de restes vegetals als camps de conreu
  00:29:34 3 Intervencions
8 Moció relacionada amb la iniciativa legislativa popular (ILP) del moviment RegularizacíónYa per a una regularització extraordinària de persones migrants a l'Estat espanyol
  00:31:28 3 Intervencions
9 Moció per demanar al govern espanyol la cessió de casernes o instal·lacions militars no utilitzades o infrautilitzades per a projectes municipals d'ús social
  00:34:07 4 Intervencions
10 Moció per exigir inversions pendents i millores al sistema de rodalies
  00:35:57 1 Intervenció
11 Moció pel traspàs de Rodalies a RENFE
  00:35:58 7 Intervencions
12 Donar compte de la documentació tramesa al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública corresponent al 3r Trimestre de 2022 11102022
  00:41:02 3 Intervencions
13 Donar compte acords Junta de Govern
  00:41:31 3 Intervencions
14 Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
  00:43:58 3 Intervencions
15 Precs i preguntes
  00:44:28 1 Intervenció
Fin de la sesión Fi
  00:44:56 Sense intervencions