Sessió plenària Extraordinària dijous 24 de novembre de 2022

Durada: 00:09:11
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació increment addicional retribucions personal Ajuntament de Gualba 2022
  00:00:30 3 Intervencions
2 Adhesió de l'Ajuntament de Gualba a l'acord entre CCOO, UGT, ACM i FMC, en relació als criteris generals a aplicar als processos d'estabilització derivats de la Llei 20/2022, de 28 de desembre, que resultin d'aplicació als ens locals de Catalunya que no disposin de representació legal dels seus empleats públics
  00:02:32 3 Intervencions
3 Junta General Extraordinaria de Promocions Municipals Gualba SL
  00:04:57 5 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:09:12 Sense intervencions