Sessió plenària Extraordinària dimarts 27 de juny de 2023

Durada: 00:43:20
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
10 Sorteig Membres Mesa electorals eleccions a Corts Generals del 23 de Juliol de 2023
  00:00:00 3 Intervencions
1 Periodicitat sessions plenàries
  00:00:08 3 Intervencions
2 Donar compte del nomenament de Tinents d'Alcalde
  00:01:17 3 Intervencions
3 Donar compte de les delegacions a favor dels Regidors
  00:02:04 15 Intervencions
4 Creació de la Comissió Especial de Comptes
  00:08:42 3 Intervencions
5 Nomenament representants de l'Ajuntament de Gualba en òrgans col·legiats
  00:10:02 8 Intervencions
6 Creació de la Junta de Govern
  00:15:10 6 Intervencions
7 Aprovació delegació de competències del Ple en la Junta de Govern
  00:17:33 5 Intervencions
8 Règim de retribucions dels regidors de l'Ajuntament de Gualba
  00:20:24 13 Intervencions
9 Constitució grups polítics
  00:32:44 12 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:47:35 Sense intervencions