Sessió plenària Extraordinària dimarts 12 de març de 2024

Durada: 00:22:47
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació, si s'escau, acta sessió anterior.
  00:00:21 7 Intervencions
2 Aprovació conveni prestació servei d'assistència en matèria de tecnologies de la informació i comunicació. 2024
  00:03:20 3 Intervencions
3 Aprovació modificació de crèdit 1/2024
  00:04:27 12 Intervencions
4 Aprovació moció per a la commemoració del dia internacional de les dones
  00:14:33 6 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:22:47 Sense intervencions