Sessió plenària ordinària dijous 12 de gener de 2023

Durada: 00:12:44
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació actes sessions anteriors celebrades amb caràcter ordinari el dia 20 d'octubre de 2022 i amb caràcter extraordinari els dies 14 de nvoembre, 1 de desembre i 15 de desembre de 2022
  00:03:13 5 Intervencions
2 Aprovació nou Reglament del Servei d'Arixu Municipal
  00:04:04 3 Intervencions
3 Aprovació del conveni d'assistència tècnica en matèria de joventut amb el Cons
  00:06:27 3 Intervencions
4 Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
  00:07:44 11 Intervencions
5 Precs i Preguntes
  00:12:14 3 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:12:44 Sense intervencions