Sessió plenària ordinària dijous 11 de gener de 2024

Durada: 01:44:09
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 2 Intervencions
1 Aprovació, si s'escau, acta sessió anterior.
  00:00:19 3 Intervencions
2 Aprovació del contingut i signatura del Conveni 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.
  00:00:36 5 Intervencions
3 Aprovació contingut i signatura del Conveni de col·laboració per a impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes, pel període 2022-2025 amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental
  00:02:27 5 Intervencions
4 Aprovació i signatura prorroga del conveni 2024 amb el Consell Comarcal Vallès Oriental assistència tècnica medi ambient
  00:04:24 3 Intervencions
5 Aprovació contingut i signatura prorroga conveni Consell Comarcal assistència tècnica gestió energètica i d'aigua
  00:05:38 5 Intervencions
6 Adhesió i aprovació del conveni de col·laboració amb l'associació d'empresaris turístics del Montseny, per a la promoció i comercialització turística de la Maisa de Can Figueres
  00:06:43 27 Intervencions
7 Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
  00:16:48 12 Intervencions
8 Precs i preguntes
  00:21:18 78 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:44:10 Sense intervencions