Sessió plenària Extraordinària dijous 15 de desembre de 2022

Durada: 00:42:04
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació Pressupost exercici 2023
  00:00:27 16 Intervencions
2 Aprovació Relació Llocs de Treball Ajuntament de Gualba
  00:32:17 3 Intervencions
3 Moció per impulsar un fons extraordinari sobre l'energia per ajuntaments i entitats públicques
  00:35:24 5 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:42:04 Sense intervencions