Sessió plenària Extraordinària dimarts 2 de maig de 2023

Durada: 00:07:12
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 2 Intervencions
1 Aprovació si s'escau, acta sessió anterior
  00:00:31 1 Intervenció
2 Adhesió de l'Ajuntament de Gualba a la Central de Contractació de l'Estat
  00:00:40 3 Intervencions
3 Sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions municipals del dia 28 de maig de 2023.
  00:01:41 3 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:07:13 Sense intervencions