Sessió plenària Extraordinària dimarts 16 d'abril de 2024

Durada: 00:10:48
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació el contingut i la signatura del protocol addicional al conveni per a l'elaboració, la concertació, l'execució i el finançament de polítiques públiques de turisme, per a l'any 2024 amb els ajuntaments de la comarca i l'Entitat pública 10
  00:00:17 3 Intervencions
2 Aprovació increment retribucions del personal any 2023
  00:01:10 7 Intervencions
3 Sorteig meses eleccions al Parlament de Catalunya 2024
  00:04:46 3 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  13:38:02 Sense intervencions