Sessió plenària ordinària dijous 4 de juliol de 2024

Durada: 00:43:43
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
1 Aprovació acta sessió ordinària de 4 d'abril de 2024, sessió extraordinària de 16 d'abril de 2024, sessio extraordinària i urgent de 25 d'abril de 2024 i sessió extraordinària de 14 de maig de 2024
  00:00:34 2 Intervencions
2 Aprovació acta de les operacións delimitació entra els termes municipals de Sant Celoni i Gualba
  00:01:03 6 Intervencions
3 Aprovació inicial del Pla Director de la Xarxa d'Aigua
  00:05:44 11 Intervencions
4 Prorroga concessió servei recollida residus sòlids urbans
  00:17:33 4 Intervencions
5 Aprovacio festes locals any 2025
  00:19:58 2 Intervencions
6 Donar compte aprovació pla pressupostari a mitjà termini
  00:20:41 Sense intervencions
7 Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
  00:22:06 8 Intervencions
8 Precs i Preguntes
  00:27:20 15 Intervencions